25 april 2013 klokken 19:00

2013 GENERALFORSAMLING

Dagsorden

Dansk Vokalforening afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 25. april kl. 19.00-20.00 2013 i Kulturhuset i Lyrskovgade 4, Lokale 6, København V

Dagsorden 1. Velkomst. 2. Valg af referent og ordstyrer 3. Bestyrelsens beretning v. Malene Bichel, formand 4. Fremlæggelse af regnskab 2012 og budget 2013, v. Dorte Hyldstrup, kasserer regnskabet kan ses her og budgettet kan ses her 5. Valg til bestyrelsen Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for to årige perioder, samt evt. en eller to suppleanter, som vælges for et år af gangen. På valg er i år Gitte Degn Calstrup og Nana Fagerberg, som begge er villige til genvalg. Jeanette Højby ønsker at udtræde af bestyrelsen før hendes valgperiode udløber. Øvrige siddende medlemmer er Dorte Hyldstrup og Malene Bichel. Charlotte Thorsen har meldt sig villig til nyvalg, Sara Boesen har meldt sig villig til valg til en suppleantpost og flere kandidatforslag er naturligvis velkomne. Se vedtægterne her

Kl. 20.00 - I forlængelse af generalforsamlingen vil Inge Brink Hansen lægge op til en erfarings og vidensudveksling med sit oplæg, "Hvad gør man, når voksne synger falsk?". Dette er også titlen på et udviklingsarbejde, Inge har lavet som studielektor på Musikvidenskabeligt Institut i form af en afhandling om falsksang og dens årsager i hjernefunktionen.

Generalforsamlingen er for medlemmer af foreningen, men alle er velkomne fra kl. 20.00 til temaoplægget.

Mange hilsner på bestyrelsens vegne Malene Bichel, formand

Referat

GENERALFORSAMLING VOKALFORENINGEN d. 25/4 - 2013 Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, KBH. Deltagere fra bestyrelsen: Malene Bichel, Nana Fagerberg, Jeanette Højbye, Gitte Degn Calstrup. Mangler: Dorte Hylstrup. Deltagere i alt: 10 Beretning: Formanden Malene Bichel læser beretningen op. Beretningen kan findes på Dansk Vokalforenings hjemmeside efter generalforsamlingen. Fremtid: Vokalforeningen hoster et arrangement for EVTA til 20-22 september 2013. Medlemsarrangementerne: Der er god tilslutning til medlems arrangementerne. Regnskab: Deles ud. Findes også på hjemmesiden. Regnskabet godkendes. Regnskabet er ikke gennemlæst af revisor, da der ikke er krav om det skal revisorgodkendes. Valg til bestyrelsen: Nana Fagerberg og Gitte Degn Calstrup er på valg. Malene Bichel og Dorte Hyldstrup er ikke på valg. Jeanette Højbye udtræder før tid. Ny bestyrelse: Charlotte Thorsen vil gerne indtræde i bestyrelsen på en 1. årig plads. Sara Boesen vil gerne indtræde på en 2. årig plads. Gitte Degn Calstrup bliver på en 2. årig plads. Nana Fagerberg bliver suppleant på 1. årig plads. Dorte Hyldstrup Malene Bichel EVTA: Arrangement i KBH 20-22. september. EVTA holder council/møde. Sted: Københavns Musikskole i Kødbyen. Der kommer ca. 30 mennesker. Forslag til kort indslag: Folkemusik/DR Juniorkor / Fællesang fra Vokalforeningen. Nana Fagerberg deltager som repræsentant fra Danmark. Spørgsmål: Hvor mange må være tilstede fra Dansk Vokalforening? Nana skriver mail til medlemmerne af Vokalforeningen om arrangementet. SLUT. Derefter: Oplæg med Inge Brink Hansen om “ Falsksang - når voksne synger falsk"